กิจกรรมด้านจิตอาสา

เมื่อสองปีที่ผ่านมาดิฉันมีโอกาสได้เข้ามาทำงานกับฝ่ายสุขภาพวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่า ฝ่ายสุขภาพวิทลัยฯ ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 13 ปีแล้ว ซึ่งหน้าที่หลักของเราคือเป็นหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกิจกรรมต่างๆที่ทางคณะจัดขึ้น เช่น การไปดูแลเพื่อนๆที่มาซ้อมสแตนเชียร์ กิจกรรมรับน้องของคณะ กิจกรรมเดินขบวนวันสงกรานต์ กิจกรรมเดินขบวนวันลอยกระทง เป็นต้น การที่เราได้เข้ามาทำงานในสายงานนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ประทับใจและคงหาไม่ได้จากห้องเรียน เราได้พบเจอผู้คนมากมายและได้ทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ นอกจากเราจะได้ช่วยเหลือเพื่อนๆที่ไม่สบายแล้วยังทำให้เราเป็นคนที่มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบและมีความรอบครอบในการทำงานมากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดก็คือเราได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม จากสิ่งที่เรากล่าวมาข้างต้นนี้มันเป็นผลพลอยได้ที่พวกเราได้จากการทำงานเพราะการที่เราเข้ามาทำงานตรงนี้ทุกคนต่างทำด้วยใจโดยที่ไม่ไหวังสิ่งตอบแทน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกกิจกรรมรายวิชาการพัฒนานิสิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ทุกงาน ทุกหน้าที่มีค่าใสตัวเอง ครับ