รู้แล้วบอกต่อ

ดร.วีณา อ่องแสงคุณ หัวหน้าสำนักคุณภาพการศึกษา มาให้ความรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง "ประชามติ" แล้วให้นำความรู้ไปบอกต่อกับคุณพ่อคุณแม่ เป็นการสร้างความตระหนักถึงผู้ปกครองด้วยคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ความเห็น (0)