การเขียนโครงการความความคิดที่อยากให้มี

วันที่13มิถุนายน2559ในรายวิชาพัฒนานิสิตได้มีการระดมความคิดในการเขียนโครงการและเป็นวันแรกที่ผมรู้จักการเขียนโครงการเป็นวันเเรกและมีความสนุกและความรู้และวิธีการดำเนินงานและได้เพื่อนๆที่ต้องจะทำงานร่วมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน bobworawitความเห็น (0)