เติมแรงบันดาลใจให้การบ้านเชิงโครงงาน (๓)

หน้าที่อีกอย่างหนึ่งของการบ้านชิ้นนี้ คือการเป็นชิ้นงานที่ฝึกนักเรียนให้เดินทางสู่ความเข้าใจในความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในระบบนิเวศ ก่อนที่จะได้ออกไปศึกษายังภาคสนามที่ อ.บางคนฑี จ.สมุทรสงคราม ในสัปดาห์ถัดมา

การบ้านเชิงโครงงานชิ้นที่ ๒ ของนักเรียนชั้น ๔


ครูเริ่มจากการให้นักเรียนเดินอ่านงานของเพื่อนในห้อง แล้วเลือกนำสัตว์ตัวที่เพื่อนๆ สืบค้นอย่างน้อย ๑๐ ชนิด แล้วนำมาเขียนแสดงความสัมพันธ์ออกมาเป็นผังให้เห็นความเชื่อมโยง พร้อมทั้งเขียนสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปสัญลักษณ์ กำกับไว้เหนือเส้นที่โยงไปหากันด้วย งานชิ้นนี้ทำให้ข้อมูลเรื่องสิ่งมีชีวิตที่เพื่อนแต่ละคนน้นคว้าเอาไว้ได้ใช้ประโยชน์ และได้สร้างการเรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนที่มีอยู่ในระบบนิเวศโดยเริ่มต้นจากความสนใจของนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องฝึกคิด ทั้งคิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยง และคิดสร้างสรรค์ ได้เป็นอย่างดี
หน้าที่อีกอย่างหนึ่งของการบ้านชิ้นนี้ คือการเป็นชิ้นงานที่ฝึกนักเรียนให้เดินทางสู่ความเข้าใจในความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในระบบนิเวศ ก่อนที่จะได้ออกไปศึกษายังภาคสนามที่ อ.บางคนฑี จ.สมุทรสงคราม ในสัปดาห์ถัดมา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกตนฝนปัญญาความเห็น (0)