หายไปช่วงหนึ่งเต็ม ๆ มุ่งมั่นเก็บข้อมูลทำวิทยานิพนธ์จนเสร็จสิ้นแล้ว......คงมีเวลามากขึ้นได้มาศึกษาข้อมูลแงความรู้จาก GotoKnow