160620-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Supplementary & complementary

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Supplementary Adj. ส่วนใหญ่ใช้ใน BrE ส่วนใน UsE ใช้ว่า “Supplemental”

(Dictionary.com สะกดคำอ่าน ว่า “suhp-luh-men-tuh-ree”)

(KEMD ให้คำแปล “Supplementary” ว่า “ซึ่งช่วยเสริม” จาก นาม “supplement”

แปลว่า “ส่วนเพิ่มเติม/เสริม)

(DPWE) อธิบายว่า “Supplementary” เป็น Adj. อ้างอิงถึง บางสิ่ง ที่เพิ่มกับสิ่งอื่น เพื่อให้ครบ

หรือเต็ม หรือเพื่อเสริมหรือขยาย สิ่งของหรือความคิด ให้แข็งแรงมากขึ้น

‘A food allowance was supplementary to his weekly pay.’

‘He too vitamin as a supplementary part of his diet.’

ขณะที่ Complementary มีความหมายไม่ต่างมาก แต่ไม่เน้น ว่าเป็นส่วนเสริม

เท่ากับ เป็นส่วนทำให้ครบหรือส่วนสำคัญเพิ่มเติม เช่น

‘In everyone’s life, food and sleep are complementary.’

‘In winning basketball, offense and defense are complementary.’

และมักสับสนกับ Complimentary ที่เป็น Adj. เช่นกันและออกเสียงคล้ายกัน

หากแต่ความหมายต่าง ว่า ”คำชม” = “Complimentary remark.”

หรือให้เป็นของขวัญ โดยไม่คิดค่า “Complimentary ticket.”

‘Honeymooners receive complimentary fruit and flowers.’

ดูความหมาย คำย่อที่</span> #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)