"ลดเวลาเรียน" 27 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสัปดาห์นี้สอนนักเรียนประดิษฐ์ตุ๊กตานิ้วกระดาษและเล่านิทานประกอบเรื่องให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่างนักเรียนตั้งใจฟังดีมากบรรยากาศในห้องเรียนมีแต่ความสนุกสนาน เด็กๆชอบใจนิทานที่ครูเล่ามากและอยากจะบอกว่านิทานที่เล่าให้เด็กๆฟังนั้นครูคิดสดค่ะ เล่าไปเรื่อย แต่เเห็นด็กๆมีความสุขครูก็ดีใจ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)