สู้เพื่อลูก....

           ไม่บอกก็รู้ว่าพี่แกรักลูกแค่ไหน ดูจากหลังรถได้ มีรูปลูกชายติดอยู่ จะทำอะไรก็ต้องมีลูกชายมาด้วยเสมอ เพราะฉะนั้นเวลาจะชวนพี่แกไปไหน  จะต้องบอกว่า 

                                               เอาลูกชายไปด้วยนะ