พัฒนางานวิชาการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์

การพัฒนางานวิชาการ

  1.        เนื้อเรื่องย่อ

เนื่องจากผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนที่ผ่านมาไม่เป็นที่พอใจ ในฐานะที่ดิฉัน

รับผิดชอบงานทางด้านวิชาการจึงได้ศึกษาถึงสาเหตุ และคิดหาวิธีการแก้ไขโดย

ประชุมครูและผู้ปกครองขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องวิธีการที่จะทำให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น และเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง 2.        บันทึกขุมความรู้ (Knowledge  Asset) หรือความรู้ที่ได้จากการเรื่องเล่า ซึ่งเป็นปัจจัยที่       ทำให้งานสำเร็จ

       1. จัดทำบัตรคำอิเลคทรอนิก ทั้งภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ

       2.  แต่งตั้งกรรมการให้มีการทดสอบการอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

       3. แต่งตั้งกรรมการทดสอบท่องสูตรคูณตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6

                     4. จัดทำข้อทดสอบ E – test  ให้นักเรียนเข้าไปฝึกทำในช่วงเวลาว่างหรือพัก

       5. จัดทำข้อทดสอบโดยครูผู้สอนส่งแนวข้อสอบให้ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ออกข้อทดสอบ

       6. แต่งตั้งกรรมการคุมสอบโดยนำผลมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ครูผู้สอนแต่ละกลุ่ม

           สาระเรียนรู้ตั้งเกณฑ์ไว้

       7. มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีได้ตามเกณฑ์ คือ เหรียญทอง  เหรียญเงิน   

           และเหรียญทองแดง

8. เชิญผู้ปกครองเข้าประชุมเพื่อรับฟังข้อชี้แจงด้านผลการเรียนและเป็นเกียรติในพิธีมอบเหรียญรางวัล

3.        แก่นความรู้ (Core  Competencies )

ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น และเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนอ่าน

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนางานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 60869, เขียน: 18 Nov 2006 @ 14:43 (), แก้ไข: 25 Mar 2012 @ 17:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)