160612-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Suffice & sufficient

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Suffice กริยา (KEMD) ให้คำแปล “เพียงพอ”

รูป Adj. = Sufficient, (KEMD) ให้คำแปล “ที่พอเพียง”

นาม = Sufficiency (KEMD) ให้คำแปล “ความพอเพียง”

รูป Adv. = Sufficiently (KEMD) ให้คำแปล “อย่างพอเพียง”


กริยา “Suffice”

(Dictionary.com) สะกดการออกเสียง suh-fahys/-fahyz”

สัมผัสเสียงกับ ‘ICE’ และ ‘Rice' โดยออกเสียง ‘f’ ตัวแรกเบามาก คล้ายเสียง ‘R’

รูป Adj. “Sufficient”

(Dictionary.com) สะกดการออกเสียง “suh-fish-uh nt”

สัมผัสเสียงกับ “efficient” “proficient”

(ODE) ให้ความหมาย ‘sufficient’

เมื่อใช้เป็น adj. = enough/adequate เช่น

‘He had a small private income which was sufficient for her needs.’

เมื่อใช้เป็น Determiner = ‘They had sufficient resources to survive.’

นาม “Sufficiency” พหูพจน์ “sufficiencies”

(Dictionary.com) สะกดการออกเสียง “suh-fish-uh n-see”

สัมผัสเสียงกับ “efficiency” “proficiency”

(ODE) ให้ความหมาย ‘sufficiency’

เมื่อใช้เป็น “Mass Noun” หมายถึง “สภาพหรือคุณภาพของการ ‘adequate’ หรือ ‘sufficient’ เช่น

‘The judge would rule on the sufficiency of the provocation.’

เมื่อเป็นเอกพจน์ “sufficiency” หมายถึง “จำนวนที่เพียงพอของบางสิ่ง โดยเฉพาะบางสิ่งที่ ‘essential’ เช่น

‘A sufficiency of good food.’

ความหมายโบราณล้าสมัยของ “Sufficiency” คือ ลักษณะที่เป็นอิสระหรือพึงพาตนเอง (self-sufficiency) โดยเฉพาะในแบบที่ หยิ่ง ทะนง เช่น

‘The calm efficiency of the born leader.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)