จิตอาสา

1. ลอยกระทง

ร่วมเดินขบวนในวันลอยกระทงปี2558 เนื่องจากเป็นกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น และทางวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้เข้าร่วมทำกิจกรรมด้วย เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงให้สืบสานไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน ให้ตระหนักถึงคุณค่า และความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงให้ดำรงอยู่ต่อไป


การเดินขบวนในครั้งนั้นนอกจากจะเป็นจิตอาสาแล้ว ยังเป็นการออกกำลังกายอีกด้วย เนื่องจากระยะทางในการเดินนั้นเป็นระยะทางระยะยาว ได้กำลังขาและฝึกความอดทนไปในตัว เพราะตอนนั้นอากาศร้อนมาก ประมาณ 42 องศา เวลา 13.00 น. ข้างทางมีของกินและน้ำเต็มไปหมด ยังฝึกความมัธยัสถ์อีกด้วย เนื่องจากฉันพกน้ำติดตัวไปด้วยจึงไม่จำเป็นต้องซื้อข้างทาง ตลอดการเดินขบวนเหมือนมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด ทั้งอากาศร้อน ความหิว ความเหนื่อยล้า ความวุ่นวาย ความโมโห


การเดินไปจนถึงสิ้นสุดการเดินขบวน เปรียบได้เสมือนการเดินล่าฝัน ที่ต้องพบเจออุปสรรคต่างๆมากมายเป็นความท้าทายในชีวิต แต่ความมุ่งมานะและอดทน จะทำให้ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี เสร็จสิ้นภารกิจในการเดินขบวน เวลา 15.30 น.

ที่มารูปภาพ: http://copag.msu.ac.th/th/index.php?BL=newsdetails...

2. Sustainable Development Goals

ร่วมงานเปิดนิทรรศการ Sustainable Development Goals ของสหประชาชาติ ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


โดยคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเป็นผู้นิยามคำว่า "การพัฒนาที่ยั่งยืน" และ "การพัฒนาที่ตอบสนองตอบต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทำให้คนในรุ่นอนาคตต้องประณีประนอมลดทอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเอง" ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559


และเนื่องจากวันนั้นดิฉันมีเรียน 9.00 น. ซึ่งเป็นวิชาเอก นั่นคือ "วิชาจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ" ซึ่งเป็นความบังเอิญที่รายวิชาที่ดิฉันมีเรียนนั้น มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนิทรรศการนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น กล่าวคือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นต้องอาศัย "หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)" หรือการบริหารจัดการที่ดี เพราะถ้าขาดหลักธรรมาภิบาลแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการด้านใดด้านหนึ่ง ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง ถือได้ว่า "หลักธรรมาภิบาล" เป็นหลักการพื้นฐานไปสู่ "การพัฒนาที่ยั่งยืน" จากการเข้าชมนิทรรศการทำให้ดิฉันรู้สึกว่าการไม่ละเลยปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมของรัฐบาล รวมถึงนานาชาตินั้น ทำให้รู้สึกว่า "คนตัวเล็กๆคนนึงไม่ได้ถูกมองข้ามหรือละเลยความสำคัญไปเลย พวกเขายังมองดูเราตลอดเวลา"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตอาสาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีใจกับสิ่งที่นิสิตเข้าร่วม และรู้สึก-สะท้อนออกมาว่าได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนั้นๆ


การเดินขบวนในครั้งนั้นนอกจากจะเป็นจิตอาสาแล้ว ยังเป็นการออกกำลังกายอีกด้วย เนื่องจากระยะทางในการเดินนั้นเป็นระยะทางระยะยาว ได้กำลังขาและฝึกความอดทนไปในตัว เพราะตอนนั้นอากาศร้อนมาก ประมาณ 42 องศา เวลา 13.00 น. ข้างทางมีของกินและน้ำเต็มไปหมด ยังฝึกความมัธยัสถ์อีกด้วย เนื่องจากฉันพกน้ำติดตัวไปด้วยจึงไม่จำเป็นต้องซื้อข้างทาง ตลอดการเดินขบวนเหมือนมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด ทั้งอากาศร้อน ความหิว ความเหนื่อยล้า ความวุ่นวาย ความโมโห.