ธรรมะจาก กามนิต-วาสิฏิฐี (ฉบับย่อ)

ทุกข์ต้องแก้ที่สาเหตุ จึงจะหายทุกข์ แต่จะทำให้เกิดสุข โดยไม่แก้ไขสาเหตุความทุกข์นั้น ย่อมไม่ได้

วันหยุด มีเวลาว่าง ได้มาอ่านหนังสือเก่าที่ซื้อไว้

กามนิต-วาสิฏิฐี (ฉบับย่อ)
สอดแทรกธรรมะ
ชอบตอนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่กามนิต
ทรงแสดงความจริงสี่ประการ ได้แก่ ทุกข์ มูลเหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และทางดีบทุกข์

แต่... กามนิต กลับให้ความสนใจเรื่องสวรรค์อันบรมสุขฯ
กล่าวว่า พระพุทธเจ้าปกปิดเรื่องสวรรค์ไม่ให้สาวกรู้

ซึ่งพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึง...
ใบไม้ในกำมือพระองค์กับใบไม้ในป่า อะไรมีมากกว่ากัน

ใบไม้ในป่า ย่อมมีมากกว่า เมื่อเทียบกับใบไม้ในกำมือ

ทำไม?

พระองค์ไม่แสดงให้ฟังทั้งหมด

ก็เพราะสิ่งเหล่านั้น ไม่เป็นสาระประโยชน์ เพื่อความหลุดพ้น ไม่ช่วยให้เกิดความเห็นแจ้ง ไม่ช่วยให้เข้าถึงพระนิพพาน

ทุกข์ต้องแก้ที่สาเหตุ จึงจะหายทุกข์
แต่จะทำให้เกิดสุข โดยไม่แก้ไขสาเหตุความทุกข์นั้น ย่อมไม่ได้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ซำปะปิความเห็น (0)