หนู

 ดิฉันร้อยเอก......รายงานตัวค่ะ !!!!!!  

          เป็นหนึ่งเดียวในรุ่นที่มีตำแหน่งแตกต่างจากคนอื่นๆ เดี่ญวปีหน้าก็จะได้เลื่อนเป็นสาวัตรแล้วหละ ตั้งแต่มาเรียนนี่ สวยขึ้นนะ ไปทำอะไรมานะ มีฤกษ์แต่งเมื่อไรบอกด้วยนะ เพื่อนจะไปหาเพื่อนเจ้าสาวนายร้อนสักสองคน