ปุ๊ก

สาวมั่น เกินร้อย.....  

         มาดมั่น  มุ่งมั่น  มั่นใจ เรียนก็เก่ง เป็นลูกรักของแม่ ที่สำคัญเกินร้อยนะขอบอก เหยียบคันเร่งนะเกินร้อยตลอด ผู้ชายยังขับตามไม่ทันเลย สงสัย คานเห็นๆ