160524-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Status


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Status นาม

(CALD) อธิบาย ความหมาย “STATUS”

มีนัยในการใช้แบบ UK ว่า ‘official position’/’respect’/’social media’

และ นัย ในการใช้แบบ US ว่า ‘position’ และ ‘respect’

การใช้ ‘status’ ใน UK เป็น นาม ทั้ง c และ u ในความหมาย

‘official position’ หมายถึง

“ตำแหน่งหนึ่งอันเป็นทางการ หรือได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะในสังคมกลุ่มหนึ่ง”

‘The association works to promote the status of retired people as useful members of the community.’

‘There has been an increase in applications for refugee status.’

‘The success of her book has given her unexpected celebrity status.’

การใช้ ‘status’ ใน UK เป็น นาม ในความหมาย ‘respect’ หมายถึง

“จำนวนของ ความนับถือ ชื่นชม หรือความสำคัญ ที่ให้แก่ บุคคล องค์กร หรือสิ่งของอย่างหนึ่ง”

As the daughter of the president, she enjoys high status among her peers.’

‘The leaders were often more concerned with status and privilege than with the problems of the people.’

การใช้ ‘status’ ใน UK เป็น นาม ในความหมาย ‘social media หมายถึง

การใช้ใน social media website เช่น Facebook คือข้อมูลชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของคุณ ที่คุณเป็นผู้พิมพ์เข้าไว้เพื่อบอกผู้อ่านให้ทราบ ในเวลาหนึ่ง”

การใช้ ‘status’ ใน US เป็น นาม (u) ในความหมาย ‘position’ หมายถึง

“ตำแหน่ง (position) หรือชั้นยศ (rank) ในสังคมกลุ่มหนึ่งหรือระบบกฎหมาย”

‘The association works to promote the status of retired people as active and useful members of the community.’

หรือ มีความหมายว่า “ภาวะ (state) หรือ สภาพ (condition) เฉพาะในเวลาหนึ่ง”

‘The type of treatment used will depend on the patient’s health status.’

การใช้ ‘status’ ใน US เป็น นาม (u) ในความหมาย ‘respect’ หมายถึง

“ฐานะของความนับถือหรือความสำคัญ ที่ให้แก่บางคนหรือบางสิ่ง”

‘The leaders often seemed to be more concerned with status and privilege than with the problems of the people.’

(KEMD)

ให้คำแปล 'status' ‘นาม’ = “สถานภาพ” หมายถึง ‘position of a person with regard to his legal rights’

เช่น ‘It she marries a foreigner, will her status as a British citizen be affected?’

ให้คำแปล 'status' ‘นาม’ = “ฐานะของบุคคลทางสังคม” = “a person’s social rank”

ให้คำแปล 'status symbol' ‘นาม’ = “ดัชนีชี้วัดฐานะทางสังคม” = “a possession that indicates one’s social importance”

เช่น ‘A car, a private swimming-pool and other status symbols.’


โปรดดู ความหมายคำย่อ ที่ #601860

หมายเลขบันทึก: 607110เขียนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2016 15:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 พฤษภาคม 2016 15:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี