ร่วมกับกองทัพอากาศบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องในปี ๒๕๕๙

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ ร่วมกับพนักงานจิตอาสาของธนาคารไทยพาณิชย์ เดินทางไปมอบถังบรรจุน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร และได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้ก่โรงเรียนบ้านอูบมุง ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยแล้งในปี ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์ทั้งนี้ กองทัพอากาศและธนาคารไทยพาณิชย์ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคาร ทั้งอุทกภัย ภัยหนาว และภัยแล้ง ตลอดระยะเวลากว่า ๘ ปี สำหรับการบรรเทาภัยแล้งในปี ๒๕๕๙ ธนาคารฯ ได้เตรียมแผนให้ความช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งด้วยงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นการช่วยเหลือแบบยั่งยืนในระยะยาว

ตามแผนของโครงการดังกล่าว จะได้จัดทำถังบรรจุน้ำดื่มขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องอีกทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา นครราชสีมา นครสวรรค์ ลพบุรี และขอนแก่น เพื่อเตรียมพร้อมและบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสถานการณ์ภัยแล้ง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่างจังหวัด

.....................................................................................................................................................................

ภาพจากสายบริหารงานสื่อสารองค์กร SCB


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขจากการแบ่งปันความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ กับพนักงานจิตอาสาของธนาคารไทยพาณิชย์.....

ที่ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่แห้งแล้ง

  • โอ๋-อโณ
  • ขจิต ฝอยทอง
  • คนใต้โดยภรรยา
  • อ.ต๋อย
  • คุณมะเดื่อ

  • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่โครงการเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยแล้งนี้ค่ะ
  • น้องดร.ขจิต...ร่วมด้วยช่วยกันในยามยากลำบากเช่นนี้นะคะ
  • ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/606770