นางสาวนิภาวรรณ ทองลา รหัส 58 – 21142 – 334

งานรายบุคคล

โครงการ :การบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ในชุมชน

วิชา BC 201 Computer Systems

เสนอ

อาจารย์ อดุลย์ ทองแกม


จัดทำโดย

นางสาวนิภาวรรณ ทองลา

รหัส 58 – 21142 – 334

คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


สถานที่ปฏิบัติงานห้องสมุด กศน. อำเภอกุมภวาปี

   • ภาระที่ได้รับมอบหมาย
   • ประเด็นปัญหาที่พบ
   • แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ
   • ความรู้และความประทับใจที่ได้รับ

- รับผิดชอบทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์

- รับผิดชอบจดบันทึกรายละเอียดแต่ละเครื่อง

- รับผิดชอบเช็คสเป็กเครื่องแต่ละเครื่อง

- รับผิดชอบลงวินโดว์

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานมีทั้งหมด 8 เครื่อง

- เครื่องเปิดไม่ติด 3 เครื่อง

- power Supply พัง 2 เครื่อง

- คีย์บอร์และเมาท์ไม่ครบ 2 เครื่อง

- ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อม

- นำสายไฟเครื่องอื่นมาเปลี่ยนเพื่อตรวจเช็คปัญหาของเครื่อง

- เครื่องที่ไม่ติดเช็คอุปกรณ์เครื่อง เช็คบอร์ เช็คแรม

- แจ้งพนังงานที่ดูแลสำนักงานให้นำคีร์บอร์และเมาท์มาเพิ่ม

- ได้รับความรู้เพิ่มเติมในการลงวินโดว์และการเช็คสเป็คเครื่อง

- มีความสนุกสนานในการปฏิบัติงา

- ประทับใจเพื่อนในกลุ่มที่มีรักและความสามัคคีกัน

- ประทับใจผู้ที่ดูแลสถานที่ที่มีความเป็นกันเอง


ภาพประกอบ

   • ทำความสะอาดเครื่อง และจดบันทึกแต่ละเครื่อง
   • ลงวินโดว์และเช็คสเปกแต่ละเครื่อง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวนิภาวรรณ ทองลาความเห็น (0)