แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจจีนและแนวทางการปรับตัวของธุรกิจไทย

่Jennita
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจประเทศจีนมีความเป็นไปได้ 3 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้

1. เศรษฐกิจเติบโตพุ่งทะยานต่อเนื่องไม่สิ้นสุดโดยจีนสามารถแก้ปัญหาความไม่สมดุลและความไร้ประสิทธิภาพภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เศรษฐกิจหดตัวเพราะความขัดแย้งภายในประเทศโดยรัฐบาลจะรวบอำนาจมาไว้ที่ส่วนกลางและนำเครื่องมือคือความเป็นชาตินิยมกลับมาใช้เพื่อความเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง

3. การแตกแยกออกไปตามภูมิภาคต่างๆ เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและรัฐบาลมีความอ่อนแอลง

คำแนะนำเพื่อประโยชน์

• ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขัน โดยการเพิ่มความสามารถและความเชี่ยวชาญในการธุรกิจข้ามประเทศ เช่น

- ทักษะภาษาและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ

- ยกระดับขีดความสารถในการผลิตโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี

- การต่อยอดกับธุรกิจจีนที่มีความสามารถในการลงทุนต่างประเทศ

- การทำตลาดเชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น การท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์กับชาวจีนที่มีกำลังซื้อสูง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน fn4613ความเห็น (0)