ความรู้เกี่ยวกับ Google site (Explicit Knowledge)

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites

Google Sites คือโปรแกรมของ Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย ปรับแต่งรูปลักษณ์ได้อย่างอิสระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียว เช่น วิดีโอ, ปฏิทิน, เอกสาร อื่นๆ ทาให้ช่วยอานวยความสะดวกได้เป็นอย่างมาก ในการแก้ไขหน้าเว็บ จะเป็นกลุ่ม หรือ ทั้งองค์กรก็ได้

รู้จัก Google Sites

- ให้บริการครั้งแรก เดือน พฤษภาคม 2551

- ให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

- พื้นที่จัดเก็บ 10GB

- ขนาดไฟล์ที่ใช้ในการจัดเก็บสูงสุด 10 MB

- เฉพาะพื้นที่เว็บไซต์ไม่เกิน 100MB แต่หากรวมเป็นสมาชิกบริการอื่นๆ ของ Google ตัวอื่นๆเช่น youtube calendar picasa ไม่เกิน 10 GB

- มี Gadget เยอะแยะมากมาย และสามารถทาในรูปแบบที่เราต้องการได้

ข้อด้อย

- ใช้งานร่วมกับ CSS ที่ออกแบบเองไม่ได้

- เว็บไซต์อยู่ภายใต้ Google ทาให้ domain name ยาว

- ยังมีปัญหาเรื่องการใช้งานร่วมกับ script อื่นๆ

- ทำได้เฉพาะเมื่อต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ทำจาก Google site

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิธีการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google siteความเห็น (0)