กระบวนการจัดการความรู้

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge)

ผู้ให้สัมภาษณ์...

1.อาจารย์สันติ ยิ้มปลื้ม
2.อาจารย์อรทัย เฉลิมพักตร์
3.นางสาวสุวนันท์ คงดี


ผู้ให้สัมภาษณ์... อาจารย์สันติ ยิ้มปลื้ม

ถาม : การร้องเพลงไทยลูกทุ่งควรมีขั้นตอนการฝึกกี่ขั้นตอน

ตอบ : มีหลายขั้นตอน ที่เน้นสำคัญจะมี 4 ขั้นตอนในการ ฝึกฝนร้องเพลงไทยลูกทุ่งซึ่งการฝึกฝนนั้นยากนอกจากมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิด

ถาม : ฝึกร้องเพลงไทยลูกทุ่งกับดนตรีประเภทใดได้ผลดีที่สุด

ตอบ : เปียโน


ผู้ให้สัมภาษณ์... อรทัย เฉลิมพักตร์

ถาม : การร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบด้วยอะไรบ้าง

ตอบ : การหายใจ ทำนองและจังหวะ ท่องจำเนื้อ

เพลงให้แม่นยำ

ถาม : ส่วนที่สำคัญในการฝึกร้องเพลงไทยลูกทุ่งคืออะไร

ตอบ : การขับร้องโดยน้ำเสียงที่ไม่ดัดจริต


ผู้ให้สัมภาษณ์... นางสาว สุวนันท์ คงดี

ถาม : ก่อนการร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกวดควรทำสิ่งใดก่อน

ตอบ : ควรบริหารร่างกายทุกส่วนโดยเฉพาะเสียงในลำคอ

ถาม : จะเก่งในการร้องเพลงไทยลูกทุ่งได้นั้นต้องเกิดจากอะไร

ตอบ : เกิดจากการฝึกฝนบ่อยๆในการร้องตามน้ำเสียงของนักร้องต้นฉบับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิธีร้องเพลงลูกทุ่งที่ถูกต้องความเห็น (1)

เนื้อหาเหมาะสำหรับคนที่สนใจในการร้องเพลงเป็นอย่ามากเลยจ๊