ความรู้ มี ๕ ระดับ (โม ๒)


ความรู้กำเนิด (intrinsic)..ติดมาแต่ชาติปางก่อน

ความรู้ถ่ายทอด (passing)..สอนโดยพ่อแม่ครูตำรา

ความรู้จำเพาะ (specific) ..ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ก็ได้ความรู้เฉพาะตน

ความรู้สังเกต (tacit)..มองไปรอบตัวแล้วคิดโดยสมอง เอามาเชื่อมโยงกัน

ความรู้โดยญาณ (meditative)...ปลดปล่อยความคิดให้วิญญาณดิบทำหน้าที่ แบบว่า auto pilot

--------------------คนถางทาง (เมย. ๕๙)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)