ปัจจัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ

1.การเมือง

การเมืองในประเทศมีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนอย่างมาก เพราะหากการเมืองไม่มั่นคงจะทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจ ไม่กล้างเสี่ยง

2.อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างมากเพราะหากค่าเงินเปลี่ยนแปลงไปทำให้กำไรขาดทุนเปลี่ยนแปลงไป

3.รายได้

รายได้มีความสำคัญต่อการใช้จ่ายของประชากรเพราะหากรายได้น้อยประชากรก็ไม่กล้าใช้เงินมากเพราะกลัวไม่พอใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่สำคัญจริง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางนักลงทุนความเห็น (0)