โอกาสสร้างได้ 50:50

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/130/970/default_aec-final-01-1024x512.jpgธุรกิจ เป็นเรื่องที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวของเราเอง ไม่จำเป็นต้องรอให้โชคมาช่วย สิ่งที่สำคัญคือ การคิดที่จะเริ่ม ความขยัน อดทน กล้าที่จะเสี่ยงและทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่า "โอกาส" ในมุมมองของผู้ลงทุน ว่าหมายถึง สิ่งที่ต้องทำการแสวงหาเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาครอบครองด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรา

1.มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และการแก้ปัญหา มองภาพรวมของธุรกิจชัดเจน ทราบถึงข้อดีข้อเสียของการประกอบธุรกิจ

2 .องค์ประกอบธุรกิจ ความเชื่อที่แตกต่างกันเรื่องโชคลาง หรือการมองหาทำเล ที่ตั้ง การเจาะกลุ่มลูกค้า

3.ตั้งเป้าหมายของธุรกิจให้ชัดเจน

สุดท้ายการทำธุรกิจ ต้องมองภาพรวมความพร้อมหลายๆอย่างของธุรกิจเพื่อดำเนินธูรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเมื่อเราคิดที่จะเริ่มและทำมันจริงจังเราก้สามารถประสบความสำเร็จได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาเหตุของการเกิดหนี้ (TT)ความเห็น (0)