160427-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Some time & sometime & sometimes / someway & someways

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


(DPWE) อธิบายว่า เมื่อแยกใช้ some เป็น adj. และ time เป็น นาม

หมายถึง เวลาที่ไม่สิ้นสุด (indefinite time)

‘She and I met some time that year.’

เมื่อเป็น adv. sometime หมายถึง ที่จุดหนึ่งในเวลา (at a point in time)

‘I went to the store sometime last week.’

เมื่อเป็น adj. หมายถึง เป็นบางครั้ง (occasional) หรือ being such now and then.

ไม่แนะนำให้ใช้ sometime ในการเขียนแบบจริงจังเป็นทางการ

หลีกเลี่ยงการใช้ประโยค เช่น She was a sometime leading opera singer.”

ส่วน sometimes มีนัยของความเป็นพหูพจน์ at times’ เช่น

She visits me sometimes.’

แต่ถือว่า sometimes เป็นคำล้าสมัย เมื่อใช้ในความหมายว่า ‘ครั้งหนึ่ง (once)’ หรือ ’เมื่อก่อน (formerly)’

(CCD) อธิบาย การใช้ sometimes เพื่อบอกว่า

บางสิ่งเกิดขึ้น ในบางโอกาส แทนที่จะเป็นตลอดเวลา เช่น

The bus was sometimes completely full.

Sometimes I wish I was back in Africa.

อย่าสับสนระหว่างสองคำที่มีรูปต่างกัน

โดย sometime หมายถึง ที่เวลาหนึ่งในอดีต หรืออนาคตที่ยังไม่รู้ หรือยังมิได้มีการตัดสินใจ

Can I come and see you sometime?

บางครั้งเขียน sometime แยกจากกัน เป็น some time เช่น

He died some time last year.

(DPWE) อธิบายว่า someway เป็น adv. หมายถึง in some way or another’ หรือ ’somehow’

She will get the dress someway.

สามารถใช้แยกเป็นสองคำ some และ way

In some way she will get the dress.

ส่วน someways ถือเป็นคำไม่เป็นทางการหรือภาษาถิ่น ที่ไม่ควรใช้

โดยผู้เขียนที่ระมัดระวัง เลือกแทนด้วย somehow.


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)