160427-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Someplace & everyplace

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Someplace

(DPWE) อ้างว่า เป็น adv. ที่ มิใช่มาตรฐาน

(CED) อ้างว่า someplace หรือ someplaces

เมื่อใช้ไม่เป็นทางการ ใน US และ Canada หมายถึง

อยู่ใน อยู่ที่ หรือไปยัง สถานที่หรือภูมิภาค บางแห่ง ที่ไม่ระบุ

เช่นเดียวกับ anyplace หรือ anywhere

(AHD) อธิบายว่า รูป adverbial ของ ‘ everyplace’ (หรือ every place) ‘

anyplace (หรือ any place) ‘someplace’ (หรือ some place) และ ‘no place’

มีการใช้อย่างกว้างขวาง ในการพูดและการเขียน ไม่เป็นทางการ

ในความหมายเทียบเท่ากับ ‘ everywhere’ ‘anywhere’ ‘somewhere’ และ ‘ nowhere’

การใช้เช่นนี้อาจมีใช้ทั่วไปแต่ตามปกติจะไม่ใช้ในการเขียนเป็นทางการ

แต่เมื่อใช้แยกคำจากกัน เป็น ‘ every place’ ‘any place’ ‘some place’ และ ‘no place’

ให้หมายถึง Every (any, some, no) spot หรือ location”

ถือเป็นการใช้ที่เหมาะสมในทุกระดับและทุกรูปแบบ


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)