แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจไทยและการปรับตัวของธุรกิจไทย

Nanchana
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เศรษฐกิจปี 2559 มีแนวโน้มว่าจะแข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชนเริ่มกลับมามีบทบาทมากขึ้น นอกจากนั้นการส่งออกก็ที่มีทิศทางดีขึ้นและยังได้รับผลดีจากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าถึง 38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าต่อเนื่องจากสิ้นปี 2558 อยู่ที่ 36.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันสินค้าไทยในตลาดโลก รวมไปถึงมาตรการของรัฐที่เข้าไปช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร เอสเอ็มอี ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะที่ 3 ที่มีส่วนช่วยปรับประสิทธิภาพและการสร้างรายได้ที่ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรมีรายได้ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2559 ขณะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะได้รับแรงส่งที่ต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นวงเงิน 1.36 แสนล้านบาท โดยผ่านการใช้จ่ายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์

อ้างอิง : http://www.komchadluek.net/detail/20151223/219051....บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินความเห็น (0)