โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน

three p
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.ตำบลราชคราม กศน.ตำบลบางพลี กศน.ตำบลสนามชัย กศน.ตำบลไม้ตรา กศน.ตำบลบ้านเกาะ และ กศน.ตำบลไผ่พระ ได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน วันที่ 24 มีนาคม 2559 เป้าหมายประชาชน จำนวน ๖ ตำบล ๆ ละ ๘ คน รวม ๔๘ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (0)