กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

three p
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน

กศน.ตำบลราชคราม กศน.ตำบลบางพลี กศน.ตำบลสนามชัย กศน.ตำบลไม้ตรา กศน.ตำบลบ้านเกาะ กศน.ตำบลบางยี่โท กศน.ตำบลบ้านกลึง และ กศน.ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน เป้าหมายประชาชน จำนวน ๘ ตำบล ๆ ละ ๑๕ คน รวม ๑๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (0)