หนังสือ KM เล่มใหม่ เมื่อ “ปลาทู” ถูกย่างไฟ

  ติดต่อ

หนังสือ KM เล่มใหม่ เมื่อ “ปลาทู” ถูกย่างไฟ

         

         

          ในหนังสือเล่มนี้   ได้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่าง “KM เต็มรูปแบบ  กับ  “KM ติดรูปแบบ .....KM ติดรูปแบบ คือ KM ประเภทที่ทำแล้วไม่สามารถก้าวข้าม โมเดล หรือ แบบฟอร์ม  ต่างๆ ไปได้   เป็น KM ที่ทำไปเพียงเพื่อให้ ผ่านการประเมิน ซึ่งจะไม่เหมือนกับ KM ที่ทำเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็น KM ที่ เนียนอยู่ในเนื้องาน และเป็น สะพาน ที่จะทำให้เราก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ได้ต่อไป

ที่มา: http://gotoknow.org/blog/beyondkm/59915

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM Class มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

หมายเลขบันทึก: 60520, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:23:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #หนังสือkmเล่มใหม่เมื่อปลาทูถูกย่างไฟ

บันทึกที่เกี่ยวข้อง 
บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

แนะนำการจัดการความรู้จากหนังสือ Knowledge Management Challenges, Solutions, and Technologies สอนโดย Prof. Dekai WU
Human Language Technology Center
Department of Computer Science
Hong Kong University of Science & Technology
เป็น Presentation บทแรก Introducing KM