tiida

su
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...Life Coach! วิธีจัดการชีวิตให้ลงล็อก...

คุณเชื่อหรือไม่ว่า "ความสุข" ของมนุษย์เรา มีเท่าๆกัน !

หากเราใช้ชีวิต แบบที่เราสามารถเข้าใจตนเองได้

ทั้งความคิด ความเชื่อ รวมถึงทัศนคติ เพื่อนำมาเป็นพลังในการเอาชนะ

อุปสรรคต่างๆ เช่น ความเก็บกด การหลอกตัวเอง ความเนียมอาย

ความขี้เกรงใจ การไม่กล้าแสดงออก การซ่อนความรู้สึก

สำหรับคนที่มี "ความสุข" มักจะมองเห็น "ปัญหา" เป็น "บทเรียนสำคัญ"

สำหรับคนที่มี "ความทุกข์" มักจะมองเห็น "ทุกอย่างเป็นเรื่องยากเสมอ"

ได้วิธีคิดจัดการกับชีวิตที่

มีปัญหาและอุปสรรค ให้ไปสู่ความสำเร็จที่ดีได้มาฝากกันค่ะ

Life Coach คือ ชื่อหนังสือเล่มที่อ่านนี้ค่ะ

..................ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง ..... ผู้เขียน

ให้ความรู้และคำแนะนำถึงวิธีจัดการชีวิตให้ลงล๊อก ในทุกช่วงอายุ

ตั้งแต่ อายุ 20-30 ปี 30- 40 , 40 - 50, 50-60 , 60-80 และ 80 +

เสมือนเป็นคู่มือหรือโค้ช ที่ค่อยชี้แนะในส่วนที่เราขาดหายไป

หรือมองไม่เห็นจุดบกพร่องของตนเอง

จขบ. ขออนุญาตนำบทความบางส่วนที่อ่านแล้วได้เข้าใจรู้ซึ้งถึง

วิธีจัดการชีวิต .... เมื่อชีวิตถึงจุดเปลี่ยนแห่งช่วงวัย กล่าวคือแนะนำให้

รู้จักวิธีคิด แบบเข้าใจตนเอง หรือ มองเห็น "จุดยืนของตัวเอง" โดยพร้อม

ที่จะลงมือทำอย่างไม่เขินอาย และไม่ผิดศีลธรรม ด้วยการเข้าใจถึงพฤติกรรม

และหลักจิตวิทยาในการสร้างความคิด และ ทัศนคติที่ดีในการมองโลก

วิต คือ การมองโลก ถ้าเมื่อไรเรามองว่า "ทุกๆคนคือปัญหา

และทุกปัญหาไม่มีทางออก" สรุปแล้ว คุณนั่นแหละ คือ ตัวปัญหา

คนฉลาด มักจะมองเห็นแต่ ... ปัญหา

ส่วนคนเจ้าปัญญา มักจะมองเห็น ... โอกาส ที่ซ่อนอยู่ในทุกปัญหา

คนเจ้าปัญญา ไม่ได้มองโลกด้วยตา แต่พวเขา มองโลกด้วยด้วยหัวใจ

คนมีสติปัญญา มักจะมองเห็น โลกมากกว่าหนึ่งด้าน

มองโลก และคิดตามโลก ไม่ปล่อยให้จิตใจหลงทาง

คนมองเห็นโลก กับ คนมองโลกเป็น นั้นแตกต่างกัน

คนส่วนใหญ่มักจะใช้ "ตามองโลก"

จึงได้เพียงแค่ "มองเห็นโลก" เท่านั้น

งหวะชีวิต ก็เหมือนจังหวะเพลง

มีขึ้นมีลง บางช่วงเบา บางช่วงหนัก

บางช่วงต้องเร็ว บางช่วงต้องช้า

ทั้งหมดทำให้เพลงไพเราะ น่าฟัง

"ชีวิต ก็เช่นกัน หากเรารู้จังหวะชีวิต"

เราก็จะรู้ว่า ... บางช่วงของชีวิต ต้องขยัน ต้องอดทน

บางช่วงของชีวิต ควรจะทำงานหนัก... บางช่วงถึงเวลาที่จะต้องพักผ่อน

บางช่วงจะต้องดูแลสุขภาพของตนเอง... หรือ ต้องดูแลห่วงใยครอบครัว

ชีวิต ก็เหมือน เพลงเพราะๆ เพลงหนึ่ง

ที่ฟังแล้วมีความสุข ... ถ้าเราไม่เล่นผิดจังหวะ

แต่ถ้าใครที่เล่นผิดจังหวะ ชีวิตก็จะเป็น ....

เพลงที่เล่นแล้ว ไม่มีความไพเราะเอาเสียเล๊ย

ขอนำตัวอย่างเรื่อง " ความสมดุลของชีวิต" จากหนังสือมาลงไว้

เป็นเบื้องต้นพอสังเขป หากเพื่อนๆสนใจหาอ่านกันได้เพิ่มเติม...ครับ

" สำหรับชีวิต ต้องมีคำว่า สมดุล "

ชีวิต แบ่งเรื่องสำคัญ ๆ ออกเป็น 4 ส่วน คือ

1. เรื่องส่วนตัว (Personal Life)

2. เรื่อง ครอบครัว (Family Life)

3. เรื่อง หน้าที่การงาน (Working Life)

4. เรื่อง อนาคต (Future Life)

❉ชีวิตจะต้องมีคำว่า " สมดุล "การจัดชีวิตให้สมดุล คือ ....

การแบ่งทั้ง 4 อย่าง ทุกส่วนให้เท่าๆกัน ในช่วงของแต่ละวัย

เรื่องส่วนตัว คนเราแต่ละคน จำเป็นจะต้องมีเรื่องส่วนตัว เช่น

ดูหนัง เล่นกีฬา ทำอาหาร ปลูกต้นไม้ ช้อปปิ้ง การมีงานอดิเรก

การฟังเพลง และการอ่านหนังสือ การออกกำลังกาย ท่องเที่ยว

การทานอาหารโปรด ฯลฯ เหล่านี้เป็นความชอบของการดำเนิน

ชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขอย่างง่ายๆ

❉ชีวิตส่วนตัว และชีวิตครอบครัว นั้น ทำให้เรามีความสุข

ความสุขของมนุษย์แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ช่วงเวลา และ

สถานการณ์ ใครที่โชคดี ก็จะพบความสุขในชีวิตได้ ซึ่งบางคน

อาจจะตามหา "ความสุข" ทั้งชีวิตแค่อาจจะไม่เจอ

❉เรื่องการงานและเรื่องอนาคต เป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องทำ

สำหรับคนที่ต้องการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี

สองสิ่งนี้ถือเป็นความสำเร็จในชีวิตที่เราจำเป็นต้องทำตาม

บทบาทและหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบ เพื่อการดำรงชีวิต

ในสังคมที่เปลี่ยนไป

สรุป ก็คือ เรื่องส่วนตัว รวมกับเรื่องครอบครัว คือ .... "ความสุข"

เรื่องหน้าที่การงาน รวมกับ เรื่องอนาคต คือ .... "ความสำเร็จ"

เมื่อเราเข้าใจเราก็จะประสบความสำเร็จทั้งทางด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับ

คนอื่น และมีปัญหาทางจิต น้อยกว่าคนที่เก็บกด หรือเสแสร้ง

ปัญหามักจะเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัว ยิ่งเราโตมากเท่าไร เงาของเราก็จะใหญ่

มากเท่านั้น หากสักวัน เราสามารถเปลี่ยนมุมมอง จาก "เงาตามตัว"

ให้เป็น "เส้นเงาของความสวยงาม" หรือ "เส้นเงาของชีวิต"

ราก็จะมองเห็น ความสวยงามทุกครั้ง ที่เราออกไปยืน

ท่ามกลางแสงแดด ถึงแม้ว่า แดดจะร้อนแรงเพียงใดก็ตาม

"โลกนี้ก็จะสวยงามตลอดเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน luckyความเห็น (0)