​การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม

‘คลิตี้โมเดล’ คือการเยียวยาความเสียหายจากมลพิษ แต่ถ้าไม่มีการเข้าไปติดตามอย่างใกล้ชิด ก็จะไม่มีการเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมหรอก กรณีคลิตี้จะทำให้เราย้อนกลับไปมองว่า จำเป็นต้องมีระบบหรือกลไกอะไรบางอย่างที่เข้ามาเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรายังไม่เคยมีชุมชนไหนฟ้องร้องถึงขั้นมีคำพิพากษาถึงที่สุด แล้วเริ่มมีการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบอย่างคลิตี้ ที่ผ่านมา การฟื้นฟูขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบอยากจะฟื้นฟูอะไร…ก็ทำไป แต่คดีคลิตี้มีคำพิพากษาควบคุมอยู่ มีชุมชนคอยติดตามตรวจสอบ มีองค์กรภาคประชาสังคมคอยจับตาและช่วยเหลือด้านวิชาการ

การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างเหมืองคลิตี้ อ่าน ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๑๙ เม.ย. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)