iLeadership: ย้อนมองวิถีผู้นำแบบ Steve Jobs

ได้อ่านเรื่องราวของ Jobs แล้วเขียนเป็นบทสรุปใน ความเป็นผู้นำแบบ iLeadership น่าจะมีประโยขน์สำหรับผู้บริหารองค์กร

ในยุคดิจิตอล ซึ่งมีภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่แตกต่างและแข่งขันกันด้วย Platform ใหม่ ๆ

อ่านได้เลยครับ iLeadership : ย้อนมองวิถีของ Steve Jobs

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Strategic Leadershipความเห็น (0)