การเรียนรู้บนความท้าทาย -ปรับโมเดลใหม่

เป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่ผู้เขียนนำ "การเรียนรู้บนความท้าทาย" หรือ CBL -Challenge Based learning มาใช้ในเมืองไทยทั้งการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก) กับการใช้ในธุรกิจ และมีการปรับโมเดลใหม่ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น จนเห็นความแตกต่างได้จริง ๆ

อ่านได้เลยครับ .......

"การเรียนรู้บนความท้าทายปรับโมเดลใหม่ (Challenge Based Learning RE-Model)"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัย สนุก ๆความเห็น (0)