จิตตปัญญาศึกษา สำหรับครู ณ วัดป่าปฐมชัย

แพรภัทร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


หน่วยบริการวิชาการ ธรรมสุทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดโครงการอบรมจิตตปัญญาศึกษา สำหรับครู (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

โดยเชิญวิทยากรจิตตปัญญาศึกษา จากหน่วยวิจัยพุทธพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มาอบรมความรู้แก่ครูผู้สนใจ

หลักสูตร 2 วัน 1 คืน ณ วัดป่าปฐมชัย จ.นครปฐม

รุ่นแรก ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2559

ใน วันจันทร์ อังคาร (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

รับจำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ อ.วิชิต 094-598-5195

กำหนดการอบรม มีดังนี้


วันที่ 1

07.00 - 08.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร กิจกรรมป้ายชื่อสร้างสรรค์ (เปิดตัว)

08.00 – 8.30 น. พิธีเปิดโครงการ/ปฐมนิเทศ

08.30 - 09.00 น. กิจกรรมเปิดบัญชีใจฝาก (ฝากความกังวล รับรู้ความคาดหวัง)

09.00 - 10.30 น. กิจกรรมเดิน ตื่น รู้ (เปิดกาย)

10.30 - 11.30 น. กิจกรรม Check out Thank you (เปิดใจ)

11.30 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 13.00 น. กิจกรรม พักกาย พักใจ

13.00 – 15.00 น. กิจกรรม บ้านของเรา

15.00 – 15.30 น. พักดื่มน้ำปานะ

15.30 – 16.30 น. กิจกรรม ไว้ใจได้ก่า

16.30 – 18.00 น. พักดื่มน้ำปานะ พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 – 18.30 น. ทำวัตรเย็น

18.30 – 19.30 น. กิจกรรมมณฑลแห่งพลัง

19.30 – 21.00 น. กิจกรรมทิศ 4

21.00 - 21.30 น. สวดมนต์ ไหว้พระ ก่อนนอน

วันที่ 2

05.30 - 06.00 น. ทำวัตรเช้า

06.00 - 07.00 น. กิจกรรมธรรมรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม

07.00 – 08.30 น. พักรับประทานอาหารเช้า

08.30 - 10.00 น. กิจกรรมเมล็ดพันธ์แห่งปัญญา

10.00 - 11.30 น. กิจกรรมสีสันแห่งความรู้สึก

11.30 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 13.00 น. กิจกรรม โยคะสมาธิ

13.00 – 15.00 น. กิจกรรม รู้จัก จี๊ด!

15.00 – 16.00 น. สรุปโครงการ พิธีปิดโครงการและพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม

16.00 - 17.00 น. ออกเดินทางกลับ

วิทยากรจิตตปัญญาศึกษา จากหน่วยวิจัยพุทธพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีดังนี้

กระบวนกร

1. ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์

2. อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว

3. อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว

4. อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา

5. อาจารย์ปิยนาถ อิ่มดี

6. อาจารย์วิชิต เอียดจงดี

ผู้ช่วยกระบวนกร

1. นายกัณตภณ ชื่นกลิ่นธูป

2. นายสมภพ ภูฆัง

3. นายสมศักดิ์ ศักดิ์เสงี่ยม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตตปัญญาศึกษาความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ มีคุณครูสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 10 คนค่ะ รับเพิ่มอีก 30 คน เท่านั้นนะคะ สนใจสมัครด่วนค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์อยากเข้าร่วม แต่เสียดายติดจัดกิจกรรมให้นักเรียน

อดเลย ฝากความระลึกถึง

ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้วและอาจารย์ปิยนาถ อิ่มดี ด้วยครับ

เคยทำเรื่องนี้กับ ม มหิดล อยากให้ครูอาจารย์มามากๆจังเลยครับ


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อ.ขจิต ฝอยทอง

ตอนนี้มีคุณครูสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เต็มแล้วค่ะ

ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้วและอาจารย์ปิยนาถ อิ่มดี ฝากความระลึกถึงอาจารย์มาด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ