ระดับของความรู้และการจัดการ

ความรู้ในตำรา..ความจริงแล้วสำคัญที่สุด แต่วันนี้มักได้รับการดูถูก จากคนไม่รู้จริง เพียงแต่ว่าตำราต้องดี และครูผู้สอนต้องเก่งด้วย (ภาษาอังกฤษอาจเรียกว่า acquired knowledge)

ความรู้จากการสังเกต...แล้วจินต์เอาเองสะสมบ่มเพาะไว้ในสมอง เร่งปฏิกิริยาโดยความรู้ในตำรา อันนี้เรียนได้ตลอดชีวิต ไม่ต้องเสียค่าหน่วยกิจ (ฝรั่งอาจเรียกว่า tacit knowledge)

ความรู้ในสันดาน...สะสมมาเป็นหลายแสนชาติ เช่น เด็กเกิดมาก็รู้จักร้องอุแว้แล้ว ไก่รู้จักเจาะไข่ออกมาเกิด ความโลภ ความกำหนัดอยากสืบพันธุ์ เหล่านี้ล้วนเป็นความรู้ในสันด่าน (ฝรั่งไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไร แต่เราขอบัญญัติว่า intrinsic knowledge)

"

การจัดการความรู้..ก็ควรเพื่อให้เกิดความสงบสุขความรักความเมตตาในสังคมมนุษย์ แต่ดูเหมือนว่าวันนี้เขาจะจัดการกันไปเพื่อการแข่งขัน ร่ำรวยกว่าปกติ ซึ่งจะยิ่งนำมนุษย์ไปสู่ความขัดแย้งกัน รบกันในที่สุด เพื่อแย่งทรัพยากรที่มาจาก "ความรู้"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)