พยาบาลเก่งกว่าหมอ (ทำไมหมอไทยโง่ ๖๖)


เราเชื่อโดยสนิทใจว่าพยาบาลหลายคนเก่งกว่าหมอ เพราะหมอนั้นพอเรียนจบความรู้ก็แทบหดอยู่แค่นั้น วินิจฉัยโรคผิดประจำ แต่พยาบาลนั้นต้องทำงานกับหมอหลายคน ทั้งหมอโง่ หมอฉลาด เป็นเวลาหลายปี ทำให้ได้เรียนรู้หลากหลายสะสม ถ้าไม่โง่เกินไปนัก รู้จักคิด อ่านตำราเพิ่ม ถาม จะเก่งกว่าหมอระดับปานกลางเสียอีก (อย่าว่าแต่หมอโง่เลย) .

ดังนั้นเราเสนอว่า ควรให้มีการสอบยกระดับพยาบาลเก่งๆ ขึ้นไปเป็นหมอ ซึ่งจะช่วยลดการขาดแคลนแพทย์ได้มาก อีกทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้พยาบาลเด็กๆขยันอยากเรียนรู้เพื่อก้าวหน้า เป็นการศึกษาทางอ้อม หรือจะเรียกว่า tacit knowledge ก็ย่อมได้

-------------------คนถางทาง (เมย. ๕๙)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)