โลกมีศาสนาเดียว..การเข้าจิตบริสุทธิ์แบบสวนทาง

โลกมีศาสนาเดียว..การเข้าจิตบริสุทธิ์แบบสวนทาง

ศาสนาพุทธสอนว่าต้องชำระจิตให้บริสุทธิ แบบว่า ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน ต้องบำเพ็ญเพียรภาวนา จนกว่าจะหลุดพ้น ..ส่วนศาสนาคริสต์ อิสลาม เขามาแปลก บอกว่าอย่าพยายามอะไรเลย จงวางจิต ปล่อยจิต Let it be ให้พระเจ้าท่านชำระให้ ..สุดท้ายเราก็ได้จิตสะอาดเหมือนกัน...แล้วจะมาแบ่งแยกศาสนา แยกนิกาย รบกันไปเพื่ออะไร...เราทุกฝ่ายต่างมุ่งแสวงหาจิตสะอาด จิดอมตะ เพียงแต่เส้นทาง วิธีการอาจต่างกัน ..ศาสนาพุทธใช้แรงดัน (active) ศาสนาคริสต์ อิสลาม ใช้แรงดูด (passive) ..สุดท้ายก็จุดหมายเดียวกัน ..สาธุ อาเมน อัสลามโมเลกุม

-----------------------------คนถางธรรม (เม.ย. ๒๕๕๙)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)