160401-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Resolution & motion

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Resolution & motion ต่างหมายถึง แสดงความเห็นเป็นทางการ

Resolution

(DPWE) อ้างว่า ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบหรือวลี

ปรากฏใน กฎหมาย เกี่ยวกับการพิจารณาคดี หรือในการประชุมอภิปราย

ขณะที่ Motion นาม หมายถึง ญัตติ หรือข้อเสนอ ที่ต้องมีการลงมติ (vote) หรือการกระทำอย่างอื่น เสมอ

(EMD) อธิบาย นาม resolution เป็นการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด (a firm decision) ที่จะทำบางสิ่ง เช่น

He made a resolution to get up early.

เป็น มติ เมื่อ ความเห็นหรือการตัดสินใจ ที่แสดงออกโดยกลุ่มคน โดยเฉพาะต่อสาธารณะ

The meeting passed a resolution in favor of allowing women to join the society.

หมายถึง การกระทำเพื่อแก้ปัญหา The peaceful resolution of all disputes.

A successful resolution to the problem.

เมื่อเป็น adj. = resolute = เด็ดเดี่ยว He was resolute in his fight to uphold liberal values.

เมื่อเป็น adv. = resolutely = อย่างเด็ดเดี่ยว

She resolutely refused to be bullied by those around her.

The staff remained resolutely loyal.

เมื่อเป็น นาม = resoluteness = ความเด็ดเดี่ยว

In addition to resolve we have resoluteness and strength.

The objective is to demonstrate our resoluteness in eradicating terrorism.

มาจาก กริยา resolve = การตัดสินใจแน่วแน่

I have resolved to stop smoking. หรือการ มีมติ หรือขจัดข้อสงสัย

Motion ใช้เป็นทั้ง นามและกริยา ความหมายทั่วไป คือการเคลื่อนไหว

(OALD) อธิบายว่า ใน UK นาม ใช้เป็นทางการ

หมายถึง การขับถ่ายจากร่างกายหรือหมายถึง อุจจาระ ที่ถ่ายออกมา

The nurse asked if her motions were regular.

(AHD) ให้ความหมายเพิ่มเติม เมื่อใช้เกี่ยวกับ Law ว่า

เป็นคำขอ กระทำต่อศาล เพื่อให้ออกคำสั่งหรือการบังคับ

(An application made to a court for an order or a ruling.)

และหมายถึง ข้อเสนอเป็นทางการ ที่เสนอเพื่อให้ลงมติ (vote) ตามวิธีการของสภา

Mr. Chairperson, I make a motion that this resolution be adopted.”


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)