สวรรค์ แท้จริงก็คือความสุข

วฑ.พ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวรรค์

สวรรค์ ในทางศาสนา ต่างก็เชื่องมงายกันไปต่างๆ นา ว่า เป็นสถานที่แห่งนั้น แห่งนี้ แต่ไม่มีใครตอบได้ว่าเป็นที่ไหน และไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่า มีจริงหรือไม่ ซึ่งแต่ละศาสนาได้ปั้นแต่งขึ้นมา เพื่อให้ศาสนิกชนหลงเชื่อ เพื่อให้ศาสนิกชนปฏิบัติตนเป็นคนดี ตามหลักศาสนา นั้นๆ นับว่าเป็นการหลอกให้คนทำดี ซึ่งก็ดียิ่งแล้ว ถ้าไม่หลอกให้ทำดี แล้วคนเราคงไม่อยากทำดี เพราะคนเราเชื่อว่าทำดีแล้วเมื่อตายไปจะได้ไปสู่สวรรค์ ซึ่งความจริงแล้ว การที่เราตายไปก็เช่นเดียวกั่บที่เรายังไม่เกิด คือ ไม่มีความรู้สึก ไม่มีความคิด ใดๆ ทั้งสิ้น ทุกอย่างไม่มี และก็ไม่มีๆๆๆ

จึงสรุปได้ว่า สวรรค์ แท้จริงก็คือความสุขกาย สุขใจ สุขทุกๆ อย่างที่เรารู้สึก รู้คิด ว่ามันสุข และจะเกิดขึ้นเมื่อคนเรายังมีชีวิตอยู่เท่านั้น ถ้าเราตายไปก็จะไม่มีสวรรค์ หรือไม่มีนรก ใดๆ เลย ดังนั้น ทุกท่านจงทำแต่ความดี ให้มีความสุขตลอดเวลาในปัจจุบันก็ถือว่าท่านอยู่สวรรค์ นั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พุทธศาสตร์สหกรณ์ความเห็น (0)