คอมพิวเตอร์ฝึกอบรม

Computer-Based Training (CBT)หมายถึง การฝึกอบรมหรือการสอนโดยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นผู้สร้างแรงจูงใจและ feedback แทนที่จะเป็นครูผู้สอนจริงๆ CBT อาจอยู่ในรูปของ CD-ROM, LANหรืออินเทอร์เน็ต การสร้าง กระทำโดยกลุ่มบุคคลรวมถึงนักออกแบบการสอน (instructional designers) และมักจะมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แรกเริ่มความเห็น (2)

สวัสดีครับ.....

เขียนเมื่อ 

ดีงาม