ขั้นตอนการคีย์ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน HimPro

ขั้นตอนที่ 1. เปิดไปที่หน้าผู้ป่วยใน

ขั้นตอนที่ 2. เปิดไปที่ใบสั่งยา

ขั้นตอนที่ 3. คีย์วันที่คนไข้ ADMISSION และคีย์ AN(ADMISSION NUMBER) ลงไป

ขั้นตอนที่ 4. เมื่อพิมพ์ AN(ADMISSION NUMBER)เสร็จแล้ว กดEnter จะมีใบรายการสั่งยาขึ้นมา


ขั้นตอนที่ 5. เมื่อกดEnter แล้วมีรายการใบสั่งยาขึ้นมาแล้วให้กดEnter อีกทีก็จะมีรายการยาขึ้นมาให้คีย์รายการค่าห้อง ค่าเวชภัณฑ์เข้าไปในช่องอื่นๆ (กดบันทึกด้วยทุกครั้ง)

ขั้นตอนที่ 6. เมื่อคีย์ข้อมูลลงไปในใบสั่งยาเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดไปที่ค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 7. คีย์วันที่คนไข้ DISCHARGEและคีย์ AN(ADMISSION NUMBER) ลงไป

ขั้นตอนที่ 8. รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ละช่องที่คีย์แล้วคีย์ใส่ไปในช่องหมายเลขตามใบสรุปค่าใช้จ่าย และเมื่อคีย์ครบทุกช่องแล้วกดบันทึกจากการบันทึกเวลาในการดำเนินการในขั้นตอนนี้

การคีย์ Chart ใช้เวลาในการคีย์แตกต่างกัน

-Chart วันนอนน้อยกว่า 5 วัน จะใช้เวลาในการคีย์ประมาณ 5 นาที

-Chart วันนอนมากกว่า 5 วัน จะใช้เวลาในการคีย์ประมาณ 10 นาที

-Chart วันนอนมากกว่า 10 วัน จะใช้เวลาในการคีย์ประมาณ 20 นาที

-Chart วันนอนมากกว่า 20 วันขึ้นไป จะใช้เวลาในการประมาน 1 ชั่วโมงขึ้นไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารสนเทศด้านการแพทย์ความเห็น (0)