31 มีนาคม ของทุกปี ทางราชการจัดเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

31 มีนาคม ของทุกปี ทางราชการจัดเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จัดให้มีพิธีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ

สำหรับวันที่ 31 มีนาคม 2559 ผมร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ.บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ร่วมกับราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 8.00 น หลังจากนั้นรีบขับรถไปร่วมงานวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลที่วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี นอกเหนือจากนั้นยังมีอีกหลายแห่งที่จัดงานพิธีเพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ และบำเพ๊ญพระราชกุศลต่อพระองค์ ในสถานที่หลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ที่มีพระบรมราชานุสาวรีย์ เช่น เวลา 9.00 น ทางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้จัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 เวลา 12.30-16.00 น งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนุ่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ.ห้องกิจกรรม อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ชั้น ที่ 1 (ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์) เวลา 17.00 น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์ถวายเครื่องราชสักการะ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
31 มีนาคม 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าความเห็น (0)