บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3