การกล่าวปาฐกถาโดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในงานประชุมวิชาการ 50 ปี นิด้า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

ข้อเสนอของผมมีคำ 3 คำ หนึ่ง...อาจารย์อาชีพ สอง...อาจารย์มืออาชีพ และสาม...อาชีพอาจารย์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 พณฯท่านพล.อ.เปรม ติณสูลานน ได้กล่าวปาฐกถาในตอนท้ายนอกเหนือจากสคริปที่ทางนิด้าจัดเตรียมไว้ให้ มีใจความดังต่อไปนี้

"... อนึ่ง เมื่อกรุณาฟังแล้ว โปรดอย่าคิดว่า ผมกำลังสอนบรรดาครูบาอาจารย์ผู้ภูมิมีปัญญาสูงทั้งหลาย ก็คงรู้ดีว่าผมไม่มีปัญญามากและดีพอที่จะทำเช่นนั้น ท่านผู้มีเกียรติครับ ข้อเสนอของผมมีคำ 3 คำ หนึ่ง...อาจารย์อาชีพ สอง...อาจารย์มืออาชีพ และสาม...อาชีพอาจารย์ อาจารย์อาชีพคือคนที่อาสาสมัครมาเป็นอาจารย์ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นอาจารย์ ห่วงใย อาทร เมตตา รักเอาใจใส่นักศึกษาดั่งลูกหลาน มีความมุ่งมั่นที่จะสอนนักศึกษาให้ดรที่สุด แม้นอกเวลาราชการก็ไม่หวั่น ไม่ย่อท้อ อาจารย์มืออาชีพคืออาจารย์ที่รอบรู้จริง ผู้ครบถ้วนสมบูรณ์ในสาขาที่รับผิดชอบ ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ อาชีพอาจารย์คือคนที่มาเป็นอาจารย์เพื่อรับงินเดือนอย่างเดียว สอนเสร็จก็กลับบ้าน ไม่ทำอย่างอื่น ไม่สนว่านักศึกษาจะเรียนได้หรือไม่ได้ หรือไม่เข้าใจ ครับ ผมขอเรียนเสริมนิดนึงว่านั่นเป็นความคิดส่วนตัวของผม คือความปรารถนาดีต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลาย..."

จึงไดด้นำมา Share ไว้ ณ โอกาสนี้ครับ ^^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าด้วยเรื่องสังคมความเห็น (1)

-สวัสดีครับ

-ขอบคุณที่นำมาบอกต่อนะครับ..

-อาจารย์อาชีพ,อาจารย์มืออาชีพ,อาชีพอาจารย์