ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยวัดหนองไม้แก่น(ครั้งที่ 7)

การนวด

  • วิธีของการนวด

การนวดต่างๆภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวัดหนองไม้แก่นแห่งนี้ ผู้นวดจะต้องมีการเรียนจบตามหลักสูตรของการนวดมาก่อน และมีความชำนาญ ทางวิชาชีพที่ตนได้เรียนมา แล้วจึงนำมานวกรักษาหรือบำบบัดบรรเทาฟื้นฟู โรคให้แก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยในตำบลหนองลานทุกคนมีอาการดีขึ้น จากโรคเจ็บป่วย ปวดเมื่อย ต่างๆ

การนวดแบ่งเป็นเป็นสองประเภท

1.การนวดแบบราชสำนัก

2.การนวดแบบทั่วไป หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การนวดแบบเเชลยศักดิ์

และต่อจากนี้จะขอชี้แจง การนวดแบบราชสำนักก่อนนะค่ะ

การนวดแบบราชสำนักเป็นการนวดของเจ้าขุนนายท่านในสมัยก่อนคือผู้นวดจะต้องอยู่ห่างจากผู้ป่วย ระยะ 1 ศอก เพื่อไม่เห็นตัวติดกับผู้ป่วยเพราะจะเกิดการไม่สุภาพ การนวดแบบนี้ ใช้นิิ้วมือและใช้มือนวดกดที่บริเวณตรงที่ผู้ป่วยมีอาการ ต่างๆ การนวดแบบนี้ ผู้นวดจะต้องมีการสอบถามข้อมูลผู้ป่วยก่อนลงมือนวกเสมอ มีการตรวจเช็คด้วยว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นมาตามลำดับหรืออย่างไร การที่ผู้นวดจะมานวดแบบนี้ได้ก็จะต้องมีความรู้ทางเวชกรรมแผนไทย เช่นกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และพยาธิวิทยาด้วย ผู้นวดจะใช่เฉพาะมือและนิ้วมือ เท่านั้นไม่ใช้เท้า เข่า หรือ ศอก ผู้ป่วยที่จะได้รับการบำบัดจะอยู่ในท่านั่ง นอนหงาย พรือนอนตะแครงเท่านั้น ไม่ต้องต้องนอนคว่ำ

และนี่เป็นภาพลักษณะของการนวดแบบราชสำนัก


  • องค์ประกอบของการนวดแบบราชสำนัก

1.นิ้วมือ

2.มือ


  • ประโยชน์

1.จะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด น้ำเหลือง

2.ช่วยทำให้ระบบ ประสาททำงานได้ดีขึ้น

3.ช่วยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว

4.ช่วยฟื้นฟูสมรถภาพของผู้ป่วยที่เกิดจากโรค

5.ช่วยบรรเทาอาการ ปวดเมื่อยตามร่างกายได้

และนี่เป็นห้องที่ใช้ในการนวด ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยวัดหนองไม้แก่น

และผู้ที่เป็นหมอนวดนั้นจะต้องได้รับใบรับรองดั่งเช่นในภาพด้วยถึงจะนวดได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน CD การแพทย์แผนไทย 57/41ความเห็น (0)