การเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอายุของข้าพเจ้า

จะต้องมีการวางแผนตั้งแต่ก่อนจบการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยจะต้องมีแบบแผนที่แน่นอน ชัดเจน ดังนั้นเราสามารถคำนวณได้ง่ายๆ เพียงแค่รู้ส่วนประกอบแค่ 2 อย่าง คือ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และ จำนวนปีที่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ สำหรับค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังจากเกษียณนั้น เราต้องประมาณให้ได้ก่อนว่า ในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายเท่าไร และค่าใช้จ่ายหลังเกษียณหลังจากที่เราไม่มีรายได้หลักแล้ว มันควรจะเป็นเท่าไร และจำนวน ปี ที่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะหากเราคำนวณได้มาก แต่เงินที่ได้เตรียมไว้น้อยจะส่งผลให้ไม่มีเงินพอใช้จ่าย ไม่เพียงพอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความอัตราส่วนทางการเงินความเห็น (0)