ปราชญ์/ผูำนำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : พระครูจริยาภิรัต(ลงชุมชนครั้งที่7)

การวัดและขนาดของเครื่องอบสมุนไพร


ภาพนี้คือ เตาอบสมุนไพร ก่อนที่ทำการวัด

วัดแล้วจดบันทึก

อุปกรณ์ที่ใช้วัด ตลับเมตร ขนาดของเตาจุดไฟสูง 110 ซม. กว้าง 220 ซม.

ขนาดของหม้อต้ม สูง 100 ซม. กว้าง 120 ซม.

และมีท่อเดินไอ เข้าไปในห้องอบของผู้หญิง ดังภาพ ขนาดของท่อยาว 350 ซม.

นี้คือ รูปห้องอบผู้ชายด้านหลัง ท่อไอมาจากเตาอบมาถึงห้องยาว 750 ซม.

ภาพวาดที่สรุปมาจากการวัดเครื่องอบสมุนไพร ดังรูปคลิปนี้จะมาอธิบายการวัดเครื่องอบสมุนไพร ของวัดดงสัก ที่ไปวัดมา แบบละเอียด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำในชุมชนภูมิภาคตะวันตก:ศึกษา พระจริยาภิรัตความเห็น (0)