ดีเกฮูลู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาความเห็น (0)