โลกและชีวิต (190) : ผลิบาน โรยรา..


ที่ผลิบาน
แล้วโรยรา
คือธรรมดาแห่งชีวิต.

ที่โรยรา
คือการกลับมา
ในอีกมิติ.
เติบโต
และเติบกล้า
อาจใช้วันเวลาแตกต่างกัน.

สีสัน
บ่งบอกวัยและวัย
แห่งชีวิต.


...

ไม้ในบ้าน
กาฬสินธุ์

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

วันนี้ท้องฟ้าสดใส..เชอรรี่เริ่มผลิรับแสงแดดที่แจ่มจ้า..ในฮัมบอรก..เจ้าค่ะ..(มีมาฝาก)..

เขียนเมื่อ 

ครับคุณ ยายธี

ฟ้าสวย ด้วยแแสงแดด...
และแสงแดด คือกระบ่มเพาะชีวิตอย่างมหัศจรรย์

ขอบพระคุณครับ