โครงการบริการวิชาการสัญจร ด้านการจัดการสุขภาพด้วยการวิจัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  • ชุมชนต้นแบบการจัดการโรคเรื้อรัง รพ.สต บ้านหนองเตาอิฐ
  • การบูรณาการงานสาธารณสุข วิถี สุขภาวะ การขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการโรคเรื้อรัง รพ.สต ชัยนาม
  • ศึกษาลักษณะของวิถีชีวิตคนพื้นที่สูงที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ รพ.สต แสนสุข รพ.สต น้ำพรม
  • วิจัยศึกษาการดูแลภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต พันชาลี
  • การใช้แนวคิด VARK learning style สอนผู้ป่วย ความดันโลหิตสูง รพ.สต วังพิกุล รพ.สต ดงพลวง
  • NCD kardex เน้นเรื่องการดูยาของผู้ป่วย ความดันโลหิตสูง รพ.สต หนอง
  • ปัจจัยที่มีอิธิพล ระดับอำเภอ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบยั่งยืน รพ.สต แม่ระกา
  • วิถีชีวิต อสม เป็นเบาหวานความดัน รพ.สต ดินทอง
  • พัฒนา อสม วัยใส ใส่ใจโรคเรื้อรัง วิถีสุขภาพ ชาวสานยางย้ายถิ่น รพ.สต ไผ่ใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ชุมชนสระแก้วความเห็น (9)

นางภัทรพร จูจันทร์
IP: xxx.158.167.143
เขียนเมื่อ 

พฤติกรรมจักการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูง


สุธีร์ประภา
IP: xxx.158.165.166
เขียนเมื่อ 

สสจ.พิษณุโลก ยินดีสนับสนุนค่ะ

นางวันวิสา วัฒนกุล
IP: xxx.158.167.143
เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้ทุกกลุ่มเลยนะค่ะ สู้ ๆ

rungtiwa
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนคะ

Khanittha
IP: xxx.158.165.148
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมยอดค่ะ. ได้ความรู้จริง

วิภาพร สิทธิสาตร์
IP: xxx.158.167.156
เขียนเมื่อ 

การดำเนินโครงการบริการสัญจรฯ ในระยะที่ 4 เราได้เรียนรู้กระบวนการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร... จะส่งผลต่อคุณค่าของงานวิจัย ที่ทำให้มีคนได้รับประโยชน์จากงานวิจัยที่เราสู้อุตส่าห์ดำเนินงานมาด้วยความพยายาม และการตีพิมพ์ไม่ง่ายและไม่ยากเกินที่เราจะเรียนรู้ฝึกฝน ในการเขียนงานที่มีคุณค่า ออกมาจนครบทุกเรื่องนะค่ะ เรื่องไหนยังไม่เสร็จ สู้ๆค่ะ


  1. เป็นมิติใหม่ของวิทยาลัยที่ทำงานร่วมกับชุมชน
กรวิกา
IP: xxx.158.165.144
เขียนเมื่อ 

ดีมากคะเป็นการทำงานกับชุมชน

กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์
IP: xxx.158.176.166
เขียนเมื่อ 

สำหรับโครงการนี้ได้มีโอกาสร่วมงานกับทีมของรพ.สต.หนองพระ และเห็นความมุ่งมั่น ความเพียรพยายามของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการติดตามให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรับประทานยาต่อเนื่อง ซึ่งมีวิธีการต่างๆเพื่อให้รับประทานยาต่อเนื่อง